The Single Platform

 

Commvault Simpana översikt

 

Korišćenjem onlajn podrške GNS preduzeća dobijate vodeća rešenja za vaše platforme. Povećava se uspeh poslova podrške do čak 95% dok vam se troškovi umanjuju do 50%.

Sa jedne centralne konzole, možete automatizovati globalnu zaštitu dok bezbedna usluga povećava siguran pristup informacijama I redukuje potrebu za podrškom. Simpana softver ide dalje od same podrške I unapredjenja produktivnosti vašeg osoblja I poslovne efikasnosti.

Od data centra do clouda

 • Simpana softver modernizuje vašu podršku kako biste mogli:
 • Da povećate uspeh podrške bez greške do 95%, redukujući troškove skladištenja do 50%
 • Ubrzate obnovu aplikacija I redukujete kompleksnost sa SimpanaIntelliSnap, industrijski najboljim rešenjem za upravljanje snapshot kopijama bez ručno pravljenih skripti
 • Maksimalno upotrebite skladište I mrežnu infrastrukturu eliminisanjem do 90 % suvišnih podataka u startu sa ugradjenom globalnom deduplikacijom.
 • Umanjili kompleksnost I neefikasnost I umanjili kombinovano vreme koje je obično potrebno za podršku, arhive I izveštaje za više od 50% SimpanaONesPass.
 • Da odaberete da li će se deduplikacija dešavati kod vas ili kod nas


Commvault deuplication on client or on server

 

Podrška za Snapshot na osnovu hardvera

 • Kombinovanje harvdera snapshtot tehnologije sa softverom podrške za dobijanje duplikacije podrške, ne samo da omogućava bržu podršku već je potrebo I manje skladišnog prostora.
 •  Neke od prednosti kombinovanja tehnologije:
 • Aplikacije za obnovu brže minimizuju neupotrebljivo vreme
 • Najveća dobit od investicija
 • Povećana efikasnost eliminisanjem kompleksnih skripti I eliminisanjem upotrebe višestrukih snapshot proizvoda.

Commvault hardware snapshot

 

Integracija sa virtuelnim mašinama

Obezbedjivanje sigurnih kopija svih virtuelnih mašina može biti dosta teško I može oduzimati dosta vremena. Korišćenjem samozaštitnih pravila možete biti sigurni da su sve mašine bazirane na vašim pravilima zaštićene, bez obzira da li koristite Hzper-V ili Vmware vCentre sa istih platformi. Kada poželite da proverite sve mašine imate opciju da ih vratite na isti server kao I podršku ili gde god da želite na neki drugi server. Takodje možete da birate da li želite da ponovo proverite celu virtuelnu mašinu ili samo VHD fajlove. Takodje imate mogućnost da povratite individualne fajlove sa virtuelnih mašina a da ne morate da povratite celu mašinu.

Commvault virtual machine support

 

 

Aktivni direktorijum podrške

Agent aktivne podrške daje nam mogućnost podrške I ponovnog vraćanja, stvaranja rokova, I Forest DNS zona particija ili individualnih aktivnih direktorijuma objekata kao kod SAM imena naloga.

 

Commvault active directory support

 

 

Rešenje HER zaštite podataka

Elektronsko beleženje zdravstvenog stanja je baza podataka EHR sistema za zdravstvenu negu, koja služi srednjim I velikim medicinskim grupama, bolnicama I integrisanim zdravstvenim organizacijama. EHR sistem koristi centralnu InterSistemCache bazu podataka za upravljanje beleškama pacijenata I transkakcija, sa sekundarnom bazom podataka I prezentacionim serverima. Važna karakteristika Comm Vault Epic HER rešenja zaštite podataka je sposobnost da se obezbede I zaštite medicinski kartoni kliničkih podataka bez uznemiravanja operacija baze podataka.

Rešenja za velike podatke-MongoDB

Comm Vault daje pojednostavljenu podršku I rešenja obnove podataka za MongoDB podatke u preduzeću koristeći agenta za sistemske podatke. Snapshot sistemski fajlovi uzeti od IntelliSnap takodje mogu obezbediti MongoDB podatke.

Ove aplikacije i operativni sistemi su podržani

Active Directory
DB2
DB2 DPF
DB2 pureScale
Documentum
Image Level
Informix
IBM i File System Agent
IBM Notes or IBM Domino - Database
IBM Notes or IBM Domino - Document
Microsoft Exchange Database 2016, 2013, 2010, 2007 och 2003
Microsoft Exchange Mailbox 2016, 2013, 2010, 2007 och 2003
Microsoft Exchange Public Folder 2016, 2013, 2010, 2007 och 2003
Microsoft SharePoint Server 2016, 2013, 2010, 2007 och 2003
Microsoft SQL Server 2016, 2014, 2012, 2008 2005
Microsoft Windows File System 
MySQL
Novell Directory Services iDataAgent
Novell GroupWise iDataAgent
OES File System
OpenVMS File System
Oracle
Oracle RAC
PostgreSQL
SAP for HANA
SAP for MAXDB
SAP for Oracle
Sybase

Windows 95, 98, 2000 XP, 7, 8, 8.1, 10
Winodws Server NT4, 2000, 2003 R2, 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS X Mac OS X v10.10.x Mac OS X v10.11.x Mac OS X v10.5.x Mac OS X v10.6.x Mac OS X v10.7.x Mac OS X v10.8.x Mac OS X v10.9.x
AIX
FreeBSD
HP-UX
Linux
Solaris
Unix Virtualization

Apple devices - iPhone, iPod, iPad - running iOS 8.0 or later
Android devices running version 4.0
Windows 8 and Windows RT devices (Surface and PC only)