Backup vaših virtuelnim mašinama sa Veeam backup I replikacijom za ISO ISO 27001 klasifikovane data centre. Moderni data centri uslugama Backup as a Service (baas) and Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Veeam Backup and replication

 

Infrastruktura mnogih kompanija I organizacija je danas revitalizovana. Podrška I obnova podataka od strane podrške je najveći izazov sa kojim se susreće IT administracija.

Često se teško nose sa problemima  I moraju da imaju agenta na fizičkom server za podršku virtuelnog server a u isto vreme im je potrebno da instaliraju dodatnog agenta za operativni sistem  kao Exhange server kako bi se omogućila obnova pojedinačnih stvari(Exchange Brick Level Mailbox Restore) I povremeni e-mailovi ili kontakti.

Veeam Explorer za Microsoft Exchange Server

Administratori moraju da nadgledaju poslove zbog toga će se javiti povećanje troškova licence. Veeam Backup I replikacija rešavaju ovu stavku, dovoljno je da virtuelni server može da vrati individualne objekte Microsoft Exchange Server odabirom odgovarajuće provere direktno od inboxa korisnika do PTS fajla. Pomoću veeams unikatnog alata VeeamExplorer za Microsoft Exchange administrator takodje može da otvori kompromitovanu bazu podataka I da je ukloniiz E-mail prostora do PST fajlova.

Veeam backup Disaster recovery plan (DRP), Backup as a service (baas) Disaster Recovery as a Service (RaaS)

Veeam Explorer za Microsoft SharePoint Server

Povratak  podataka koji su obrisani iz SharePoint sajta je obično noćna mora za administrator je rim je najčešće potrebno da ponovo pročitaju ceo config, ili sadržajnu bazu podataka. Ovo je operacija koja zahteva dosta vremena jer se ne može obnoviti samo Microsoft Word document jer takva baza podataka sadrži I do nekoliko GB. Rešenje je Veeam Explorer za Microsoft SharePoint. Povraćajem SharePoint sa Veaam daje administrator mogućnost da ponovo pročita samo fajlove koji nedostaju bez dodatnog posla sa odvojenim bazama podataka. Kako bi se to uradilo nije potrebno više od 5 klikova. Takodje možete odabrati da li želite pročitate fajl iz Des originalne lokacije, da učitate fajl u neku drugu destinaciju ili da pošaljete fajl putem e-maila kao attached file.

Veeam Sharepoint backup with singel item restore