Hosted Exchange podeljeni domen

Korišćenjem podaljenog domena, korisnik van domena će imati e-mail uslugu hosted exchange dok će ostatak korisnika imati mogućnost korišćenja usluge na lakši način. Konfigurisaćemo uslugu kao da postoji samo jedan u istoj sredini, što znači da se e-mail distribuira izmedju sistema I eksternog sistema radeći zajedno kao da su u istoj sredini. Posebno je korisno za kompanije ili organizacije koje žele da samo nekoliko korisnika ima Hosted exchange a da ostali imaju dovoljno POP/IMAP ili webmail.

Takodje je veoma korisno pri premeštanju velikog broja korisnika koji se ne smeštaju u isto vreme. Korisnici koji koriste uslugu Hosted exchange će imati punu funkcionalnost usluge preko svojih mobilnih I drugih uredjaja. Za više informacija o tome šta je sve uključeno pročitajte