Houstovana bežična desktop usluga(houstovani terminalni server) omogućava razvoj van Microsoft aplikacija kao što su Office, Navsion(NAV), Axapta(AX) kao i aplikacije neke treće strane Vissma, SPCS, Hoga, Bjorn Lunden.

Korisnik može pristupiti aplikaciji preko bežičnog desktopa, objavljujući RDP RDP fajl na mreži. Uvek stvara enkriptovanu konekciju izmedju houstovane bežične desktop usluge i korisnika što omogućava korisniku da bezbedno radi. Objavljuvajući aplikacije na mreži, korisnik se može povezati i koristiti aplikacije sa bilo kog računara. Kada iznajmite hostovanu bežičnu desktop uslugu(hostovani terminalni server) od nas nećete morati da investirate u hardver ili softver. Mi ćemo se baviti operacijama i rezervnim kopijma.

 

 Hosted Terminal server remote desktop services