Iznajmite kapacitet koji vam je potreban u Švedskoj Azure cloudu

 

Virtual Private Server VPS

 

Očigledno svi serveri I bazni centri sa podacima kao I tim podrške se nalaze u Švedskoj. Kada iznajmite virtuelni privatni server (VPS) dobićete sve potrebne resurse, procesor (CPU), neograničenu pristupnu memoriju (RAM) I prostor na hard disku SSD, SAS, SATA I fiber kanalne diskove prilagođene vašim potrebama, a plaćete samo za one resurse koje ste iznajmili. U svako doba možete povećati ili redukovati kapacitet server. Za razliku od mnogih nudimo vam mogućnost da iznajmite dinamičke resurse. Ovo znači da možete iznajmiti server te.x dinamičnu neograničenu pristupnu memoriju od 4 GB koja se dinamično može povećati do 16 GB.

Možete odabrati bilo koji softver na vašem virtuelnom serveru. Ne samo što ćete uštedeti vreme I novac korišćenjem našeg virtuelnog privatnog servera nego ćete dobiti I veoma dobru alternativu. Virtuelni privatni server je prava stvar za sve. Infrastruktura vam više neće biti potrebna.

VPS virtual private server

Takođe možete odabrati 24/7 podršku kao dodatnu uslugu.

Virtuelni serveri su slobodno locirani iza našeg farvola.