Korporativna socijalna odgovornost (CSR) Politika

Corporate social responsibility (CSR)

Pored GNS-ove vizije da postane vodeća kompanija u hosting na Nordičkom tržištu, GNS takodje želi da kreira bolje društvo redukovanjem uticaja na sredinu tako što imamo našu socijalnu odgovornost.

Naš posao

GNS pomaže korisnicima da sprovedu komunikaciju preko efektivnih digitalnih medija, na taj način smanjujući uticaj po životnu sredinu zbog ličnih sastanaka. GNS-ovi konsultanti nemaju uvek lične sastanke sa korisnicima I uglavnom rad obavljaju bežičnim putem. Ovaj pristup je efikasniji I redukuje emisije.

GNS miljö policy

Zelena električna energija

GNS-ove operacije koriste velike količine energije u svakodnevnom radu. Kako bi redukovali negativan uticaj po sredinu koristimo hale sa “zelenom energijom”. To znači da sva oprema koj se nalazi u hali radi na bazi zelene energije. GNS he zamenio opremu aktivnog hladjenja sa slobodnim hladjenjem. Slobodno hladjenje je metoda koja koristi prednosti temperaturne razlike I sa ventilatorima niske frekvencije stvara protok vazduha koji hladi prostoriju I opremu. Ovaj metod dovodi do znatno manje upotrebe energije.

Upotreba računara

GNS ima politiku da svi računari moraju ići u stanje hibernacije nakon 15 sekundi. Ovo je GNS-ov napor da se umanji potrošnja energije u svakodnevnim aktivnostima.

Telefon och videokonferenser

U GNS-u aktivno radimo na smanjenju uticaja na klimu. Prema politici putovanja, zaposleni će uvek biti pitani da li je putovnaje potrebno. U tome vidimo praktični prednosti I prednosti po životnu sredinu pa koristimo mobilne telephone I video konferencije sa dostavljačima, kolegama I korisnicima.

 

Vi återvinner

Stanica zar eciklirati

Ključna funkcija obnove koju GNS koristi je sortiranje stare IT opreme. Kada se oprema zameni, podaci se potpuno brišu I prodaju drugoj kompaniji. GNS takodje ima mali centar za recikliranje za kancelarijski papir, hipoteke I kompozitne materijale.

Jämmstäldhet och mångfald

Stavke jednakosti I raznovrsnost

GNS ne koristi bilo kakve seksualne ili etničke kvote tokom procesa zaposlenja. GNS aktivno radi na tome da se kreira jednaka zaposlenost muškaraca I žena kao I jednkakost na random mestu. U GNS-u smo uvereni da je jednakost ključ uspešnog poslovnanja. Danas, tri žene, I četiri muškarca od kojih četvoro nisu švedske nacionalnosti.

ISO standardi

GNS je u procesu implementacije raznih ISO standard u osiguravanju unutrašnjih procesa. ISO je nezavisna, nevladina organizacija sa 161-om članicom nacionalnih standardnih tela. Preko partnerstva stručnjaci zajedno dele znanje I razvijaju dobrovoljno svesno tržište relevantno sa internacionalnim standardima podržavajući inovacije I pružajući rešenja za globalne izazove. GNS trenutno radi sa četiri ovakva standarda:

  • ISO 26000:2010 Vodič ka socijalnoj odgovornosti(Vodič ka socijalnoj odgovornosti)
  • ISO 26000 je medjunarodni standard sa smernicma za socijalnu odgovornost na osnovu sedam osnovnih principa koji zajedno definišu concept socijalne odgovornosti. Standard opisuje koje kompanije I organizacije mogu doprineti održivijoj budućnosti I razvoju.
  • ISO 14001 Standard upravljanja sistemom životne sredine
  • ISO 14001 je ime standard koji se nosi sa upravljanjem životnom sredinom, što kreira sistem upravljanja sredinom koji se može lako integrisati u već postojeće operacije
  • ISO 9001 Sistem upravljanja kvalitetom-zahtevi(ISO 9001:2015)
  • ISO 9001 je sistem upravljanja standardima procesa kvaliteta u kompanijama I organizacijama
  • SS 895400:2014 Sistem upravljanja pogodan za IT-Smernice

Ovaj standard pruža smernice za organizacije I implementaciju sistema upravljanja za odgovarajuće IT, uspostavljanja, dokumenta, implementaciju, održavanje I konstantno unapredjenje rada organizacija u odgovarajućim TI sredinama. Ovaj standard se fokusira na uticaj po životnu sredinu u oblastima gde se IT može efikasno koristiti za redukovanje uticaja. Standard se takodje fokusira na sam uticaj IT po životnu sredinu I na koji način se ovo može ograničiti.